Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 10 martie 2009

Păstorul cel bun


Puţine speranţe îmi mai rămân într-o rezolvare pe calea legii a conflictului care s-a creat între cetăţenii creştin-ortodocşi ai României şi statul român, cu totul incapabil să manifeste vreo opoziţie la deciziile discreţionar luate de forurile U.E. Demnitarilor români le-a mai rămas prea puţină demnitate pentru a spune « nu ».

Puţine speranţe, de asemenea, îmi dau reprezentanţii Sfântului Sinod al BOR de a lua vreo atitudine clară şi temerară contra « cezarului » cu multe feţe/ măsti al vremurilor de pe urmă pe care le trăim. Dar « ...dacă sarea se va strica... » ? cu ce se va săra veacul acesta apostat pentru a nu putrezi în necredinţa lui sfidătoare ?

Singura nădejde este la Domnul, care îşi va alege păstorii adevăraţi ai turmei sale, nelăsând să se rătăcească ai Săi, scrişi în cartea vieţii de la începutul lumii. Cei şapte mii de bărbaţi ascunşi în vremurile cumplite, în care aceia puşi la cârma corabiei lui Hristos au fost cuprinşi de valuri tari şi aproape s-au înecat în marea veacului, vor şti să smulgă din mâinile lor slabe corabia mântuirii. Ei vor salva poporul lui Hristos. Dar să nu uităm că înainte de Înviere este moartea, din care Mântuitorul a gustat cel dintâi, pentru ca noi să nu ne temem de amărăciunea ei cumplită sub care este miere.

« Din trecutul mărturisitorilor anticomunişti să pricepem cele ce se vor repeta şi în viitor », a îndemnat ieroschimonahul Hrisostom, avertizând asupra proporţiilor kafkiene şi orwelliene pe care, în ritm galopant, le va lua societatea nou-totalitară aflată sub "teroarea " deghizată democratic a noii ordini mondiale. Cine îşi imaginează că face această "ordine nouă " în lumea lui Dumnezeu ? Cine vrea să ne protejeze cu sila de imaginare pericole, dar ne ameninţă libertatea de chipuri ale lui Dumnezeu ? Cine s-a revoltat de la început împotriva Lui, cu mândrie, ciudă şi invidie ! Cine luptă împotriva libertăţii luptă împotriva lui Dumnezeu, Care ne-a dăruit-o. Lupta este necesară pentru că mărturisirea lui Hristos este necesară mântuirii noastre, dar vai de acei prin care va veni sminteala şi prin care se vor pierde sufletele pentru care S-a răstignit Domnul !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu