Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 19 martie 2009

Rugăciunea

« Eu nu m-am vindecat cu medicamente, ci cu rugăciuni,

şi ce vindecă Mântuitorul, vindecat rămâne. »

(Aspazia Oţel-Petrescu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu