Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 23 martie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură

Luni(a patra săptămână a Postului)

« Apostolul Pavel spune că şi israelitenii, trecând marea, s-au botezat în ea(1 Cor 10, 2). Acest botez le-a slujit ca despărţire de Egipt. La rândul său, Apostolul Petru grăieşte : « Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi »(1 Ptr. 3, 21). Şi botezul nostru ne mântuieşte şi ne slujeşte ca zid despărţitor între întunericul tărâmului satanic al păcatului şi lumina vieţii în Hristos. Cel botezat se rupe de toate nădejdile şi reazemurile pământeşti şi trăieşte în acest veac ca într-o pustie, fără a se lega de nimic. Inima lui nu este pe pământ, inima lui este în veacul celălalt. Tot ce este aici îl atinge în treacăt, aşa încât cel ce are femeie este ca şi cum n-ar avea, cel ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni, şi îndeobşte oricine se foloseşte de această lume – ca şi cum nu s-ar folosi deplin.(1 Cor. 7, 30)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu