Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 30 martie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură


Luni(a cincia săptămână a Postului)

« În tot locul sunt ochii Domnului : ei văd pe cei răi şi pe cei buni. »(Pilde 15, 3)O, de şi-ar aminti pururea de asta făptura înţelegătoare ! Atunci nu numai că nu ar îndrăzni să-şi facă de cap pe faţă şi să dedea netrebniciilor trupeşti, ci nici lăuntric, în gândurile minţii sale şi în mişcările inimii sale n-ar îngădui niciun lucru neplăcut lui Dumnezeu. Ar sta atunci cum stă un ostaş aflat pe front înaintea împăratului, cu toată luare-amintea şi asprimea faţă de sine însuşi, pentru a nu se arăta necunoscător al regulamentului şi a nu avea de suferit mânia şi pedeapsa împărătească. Pentru noi, regulamentul sunt poruncile dumnezeieşti, care arată şi felul de gânduri care se cuvine, şi felul de simţăminte şi stări sufleteşti pe care trebuie să-l avem ; întru toate acestea trebuie să ne arătăm în bună regulă. »

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu