Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 3 aprilie 2009

Politicians have to 'do God', says Blair

“Political leaders have to "do God" if they are to engage properly with the modern world, even if they personally have no religious faith, former prime minister Tony Blair said today.Blair was notoriously reticent about discussing his own religious faith while prime minister, with his head of communications, Alastair Campbell, once famously saying: "We don't do God." But since leaving Downing Street, Blair has converted to Catholicism and become increasingly open about the importance of religion to his thinking.Writing today in the New Statesman – guest-edited this week by Campbell – he suggested that even while still in office he felt that religion was a key to understanding the modern world. And he suggested that religious faith might be as significant to the new century as political ideology was to the last. Blair said: "As the years of my premiership passed, one fact struck me with increasing force: that failure to understand the power of religion meant failure to understand the modern world. "Religious faith and how it develops could be of the same significance to the 21st century as political ideology was to the 20th. Leaders, whether of religious faith themselves or not, have to 'do God'."

“Leaderii politici trebuie să joace rolul lui Dumnezeu, dacă vor să se angajeje corect în lumea modernă, chiar dacă ei personal nu au nicio credinţă, a declarat azi fostul premier britanic, Tony Blair. Se ştie că Blair era reticent la subiectul propriei religii în vremea când era prim-ministru, iar şeful relaţiilor cu publicul de sub administraţia sa, Alistair Campbell, a declarat odată: “Noi nu facem apel la Dumnezeu”. Dar de când a părăsit Downing Street, Blair s-a convertit la catolicism şi a devenit din ce în ce mai deschis la capitolul importanţei religiei în gândirea sa. Scriind azi în New Statesman...el a sugerat că, încă pe vremea guvernării sale, a simţit că religia este cheia înţelegerii lumii moderne. Şi a opinat că religia poate fi la fel de semnificativă pentru noul secol pe cât a fost ideologia pentru secolul trecut. Blair a spus: “Pe cât treceau anii mei de premier, un fapt mă izbea cu o forţă crescândă: că eşecul de a înţelege puterea religiei înseamnă eşecul de a înţelege lumea modernă.Credinţa religioasă şi modul în care ea se dezvoltă ar putea fi[teme] la fel de semnificative pentru secolul al XXI-lea , pe cât a fost ideologia politică pentru secolul al XX-lea.”

Publicat pe 19 martie 2009 în : guardian.co.uk


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu