Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 3 aprilie 2009

Comuniunea de iubire


"Îndemnul "Să ne iubim unii pe alţii!" se leagă de persoana istorică a lui Hristos, de jertfa pe care a adus-o El Insuşi pe înfricoşătoarea Golgota.. iubirea aceasta au experiat-o preoţii martiri ai Rusiei, ca si milioanele de martiri şi neomartiri ai credinţei noastre. Fără credinţă, iubirea nu are fundament. Fără Hristos, iubirea, chiar şi cea fizică, degenerează, se perverteşte, se distruge şi devine o mască înşelatoare a egoismului uman. Credinţa este darul lui Dumnezeu;"...sporeşte-ne credinţa!". Când Domnul va veni la Parusie, nu va căuta să afle dacă am facut multe fapte filantropice "ca să fim văzuţi de oameni", metanii, paraclise, predici, ci va lua seama la credinţa noastră, dacă este adevărată şi dacă are forţa să-L mărturisească pe Hristos, Cel răstignit, fără concesii şi fără ipocrizie. Este vorba despre credinţa al cărei cuvânt face minuni, care acceptă dogma treimică şi hristologică şi se manifestă prin iubirea lucrătoare, faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Deci expresia 'Iubiţi-vă unii pe alţii!" este prelungirea fraternă a celeilalte expresii: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine insuţi!". Apogeul acestei iubiri este: "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-va pentru cei ce vă vatamă şi vă prigonesc."(Mt. 5, 44)

Starea noastră este dezastruoasă. In inimile noastre stăpănesc ura, duşmănia, răutatea, necredinţa, gelozia, invidia şi peste toate egoismul. Sufleteşte suntem departe unul de celalalt, în relaţiile dintre noi se interpun răceala, ţinerea de minte a răului, precum şi gândurile ascunse....Am pierdut pacea şi iubirea dintre noi şi în locul lor am aşezat patimile. A venit însă momentul să înalţăm ochii credinţei noastre către cer, ca să vedem marele mister al Sf. Treimi, a cărei caracteristică principală este unitatea Persoanelor şi comuniunea de iubire. Şi precum Domnul nostru Iisus Hristos este unit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, aşa şi noi aici pe pământ, suntem datori ...să ne iubim şi să fim uniţi...să devenim, toţi împreună şi fiecare în parte, icoana unică a Sfintei Treimi."

"să ne amintim de Sf. Ioan, Evanghelistul iubirii, despre care tradiţia spune ca atunci când a îmbătrânit şi nu mai putea să-i înveţe pe creştini, cum o făcuse odinioară, venea la sfânta adunare susţinut şi în loc de predică spunea: "Copiii mei...iubiţi-vă unii pe alţii" Această formulă continua să o spună şi să o repete până la ultima suflare a vieţii pentru că, acel care iubeşte împlineşte toate poruncile Domnului."

"Sf Ioan Gură de Aur ne spune; "Domnul nu socoteşte cinstea pe care i-o dam Lui Însuşi, dacă între credincioşi nu există iubire. Pentru că acceptarea fratelui nostru înseamnă jertfă."

"Explicarea dumnezeieştii Liturghii" de Protos. StefanosAnagnostopoulos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu