Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 29 aprilie 2009

Protos. Valentin - Exarh în Arhiepiscopia BucureştilorExarh de zonă în Arhiepiscopia Bucureştilor

Ciprian BÂRA
Joi, 19 Martie 2009

În şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor din 10 martie 2009, ieromonahul Valentin Mâţu, stareţul Mănăstirii Turnu, a fost ales exarh de zonă al Arhiepiscopiei Bucureştilor Această nouă funcţie administrativă are drept scop o mai bună coordonare a activităţilor duhovniceşti-gospodăreşti ale celor 13 mănăstiri din zona Prahovei

Noul exarh, care va activa în zona judeţului Prahova, a devenit frate de mănăstire la 1 septembrie 1991, iar la 29 iunie 1992 a fost tuns în monahism. La doar patru ani după aceasta, în luna noiembrie a anului 1996 a fost hirotonit ierodiacon. A devenit ieromonah la 21 septembrie 1997 şi în aceeaşi zi a fost hirotesit stareţ pe seama Mănăstirii Turnu din localitatea Târgşoru Vechi, din judeţul Prahova.

Grija părintelului Valentin pentru cele sfinte şi spiritul său practic s-au evidenţiat foarte repede în activitatea administrativ-duhovnicească de la cunoscuta Mănăstire Turnu. Astfel, sub grija şi coordonarea actualului exarh de zonă de pe Valea Prahovei, s-a restaurat în întregime biserica-ctitorie a lui Vlad Ţepeş şi a voievodului Martir Constantin Brâncoveanu. Lucrările de restaurare a picturii au fost finalizate în anul 2005, iar catapeteasma a fost aşezată în anul 2006.

În anul 2008 s-a obţinut autorizaţia de construcţie - „Restaurarea şi consolidarea zidului de incintă al vestigiilor medievale, construirea chiliilor şi a stăreţiei din incinta Mănăstirii Turnu şi utilităţi“, iar în martie 2009 s-au demarat lucrările.

O mai bună coordonare a activităţilor celor 13 mănăstiri din zona Prahovei

Toată această activitate în calitate de stareţ al Mănăstirii Turnu, precum şi studiile de Teologie, masterul în Istorie, precum şi diversele diplome obţinute din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă l-au recomandat pentru noua funcţie în care a fost ales. „Ne dorim ca mănăstirile să sporească atât duhovniceşte, cât şi economic, iar monahii să sporescă în rugăciune, să fie tari în credinţa în Iisus Hristos, să devină un sprijin de nădejde pentru acest blând popor, fiindu-i alături la nevoile şi frământările lui. Nădăjduim că Bunul Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra de tot răul şi ne va binecuvânta să săvârşim tot binele, urmând astfel modelul marilor noştri înaintaşi“, ne-a declarat ieromonahul Valentin Mâţu.

Această nouă funcţie administrativă are drept scop o mai bună coordonare a activităţilor duhovniceşti-gospodăreşti ale celor 13 mănăstiri din zona Prahovei.

Părintele Valentin Mâţu, stareţul Mănăstirii Turnu, a fost numit în această funcţie şi va avea rolul de a inspecta, de a raporta situaţia acestor mănăstiri şi de a propune soluţii pentru rezolvarea problemelor ivite. Va ţine legătura cu exarhul administrativ şi exarhul cultural al Arhiepiscopiei şi va participa la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial, în calitate de invitat, la fiecare început de lună, împreună cu protopopii de zonă.

Zona Prahovei este zona cu cele mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor şi din cauza distanţei era nevoie de o coordonare mai bună şi mai directă a activităţilor acestora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu