Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 25 mai 2009

Pentru viaţa lui Bogdan!


La doar 12 ani, bolnav de leucemie!

Să nu rămânem indiferenţi, fraţi creştini!

Aflaţi cum puteţi ajuta urmărind un material video la adresa:

http://goran-skap.blogspot.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu