Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 25 mai 2009

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Luni[Fapte 17, 1-15 ; In. 11, 47-57] »Ce vom face, pentru că omul acesta săvârşeşte minuni ? » A şi găsit vină în Mântuitorul cărturăria iudeilor. Şi în zilele noastre cărturăria găseşte că suprafirescul nu are loc în Evanghelia lui Hristos : « Toate sunt bune, dar vedeţi că asta nu merge ». Şi amândouă cărturăriile şi-au dat mâna în hotărârile lor. Cea a iudeilor a hotărât : « Mai bine să moară un singur om », decât să piară toţi ; cealaltă a legiuit : "Să îndepărtăm suprafirescul, ca să păstrăm toate celelalte adevăruri evanghelice." Şi ce-a ieşit ? Cei dintâi au dus poporul la pierzare, iar ceilalţi au pierdut pe rând toate adevărurile creştineşti şi au rămas acum cu mai nimic. Domnul este piatra unghiulară a edificiului mântuirii ; aşijderea şi credinţa în suprafiresc este piatra unghiulară a întregului edificiu al adevărului de Dumnezeu insuflat. Mântuitorul Însuşi în Ipostasul Său este Cununa suprafirescului, iar în Biserică este Izvorul lui nesecat. Cel care se atinge de acest punct se atinge de pupila ochiului lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu