Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 10 mai 2009

Regele Ferdinand şi Regina Maria în Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu