Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 8 iunie 2009

A dobândi Duhul Sfânt în viaţa noastră înseamnă a dobândi totul


Observăm la foarte mulţi copii sau chiar maturi că nu pot ţine minte nici cele mai elementare lucruri, nu pot învăţa, nu pot avea coerenţă în gândire şi prin aceasta întâmpină multe greutăţi în viaţă.

Motivele pot fi diverse:firea redusă a insului, păcatele părinţilor, dar şi lipsa prezenţei Duhului Sfânt în viaţa şi în fiinţa sa. Această lipsă a Duhului Sfânt în viaţa şi în fiinţa noastră este datorată lipsei noastre de împărtăşire cu Tainele Bisericii, care, împreună cu slujbele ce se fac de către preot, sunt posesoarele acelor energii ale Duhului Sfânt. Sfântul Serafim de Sarov, la întrebarea lui Motovilov:” Care este sensul vieţii omului pe pământ?”, i-a răspuns: „Dobândirea Duhului Sfânt.”

Sfinţii de aceea au devenit sfinţi, au intrat în perceperea reală a lucrurilor, deoarece au fost luminaţi de Duhul Sfânt pe care-L dobândiseră. A dobândi Duhul Sfânt în viaţa noastră înseamnă a dobândi totul. Împlinirea umanului înseamnă această dobândire a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană din Sfânta Treime. Biserica noastră ortodoxă învaţă că Tatăl este Creatorul, Mântuitorul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii şi Duhul Sfânt este Sfinţitorul lumii. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi se odihneşte în Fiul.

Prin Duhul Sfânt ne vine toată înţelepciunea şi luminarea desăvârşită a minţii noastre.

Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt este:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi pe toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre!”

Această rugăciune trebuie să o învăţăm pe de rost şi să o spunem din toată inima noastră când ne apucăm de învăţat, când mergem la examene; când ne trezim dimineaţa, să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze pentru a nu greşi în ziua ce urmează. Foarte importantă este această rugăciune, să o rostim de la copii şi elevi până la cei bătrâni.

Toţi avem nevoie de luminare în fiecare clipă a vieţii. Dacă suntem luminaţi de Duhul Sfânt, nu greşim.

Acest Acatist al Duhului Sfânt poate fi citit în genunchi sau în picioare de către orice persoană. Atunci când avem examen şi când învăţăm pentru examen, să sacrificăm în fiecare zi 15-16 minute pentru citirea acestui acatist. Să-l citim din toată inima noastră, să implorăm Duhul Sfânt Mângâietorul să vină să locuiască în inima noastră.

Pe lângă cel ce are examen, pot să-l citească şi cei din familie şi apropiaţii lui. Este recomandabil să ne rugăm pentru aproapele nostru care are nevoie de ajutor. Puterea şi efectul rugăciunii sunt mai mari. Cel care are examen să aibă pomelnice la cât mai multe mănăstiri şi biserici unde se face slujbă zilnică, pentru a fi pomenit. Să se spovedească înainte de începerea examenului pentru a fi dezlegat de preot şi pentru a curăţa cămara inimii, să-i facă loc Duhului Sfânt.

Sfântul Duh vine numai acolo unde găseşte loc pregătit şi curăţit. Acatistul Sfântului Duh se citeşte nu numai când avem nevoie de ajutorul lui temporar, ci în tot timpul vieţii noastre, deoarece luminarea înseamnă desăvârşire. Desăvârşirea în lumea aceasta înseamnă un urcuş continuu şi infinit.

Când primim luminarea de la Duhul Sfânt, primim noi puteri, care ne duc la infinitatea dumnezeirii. Este dureros când vezi un om înaintat în vârstă că nu este luminat, nu are înţelepciune divină; acel om nu a cerut niciodată Duhului Sfânt în viaţa sa să-l lumineze. De aceea socotim o mare binecuvântare de la Dumnezeu traducerea acestui acatist al Duhului Sfânt în limba română şi sperăm să lumineze cât mai multe inimi şi minţi ca să aducă rod însutit şi înmiit în Împărăţia lui Dumnezeu.

Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici

(Prefaţă la Acatistul către Preasfântul şi De viaţă făcătorul Duh, Dumnezeul nostru

aducător de multă înţelepciune şi luminarea minţii pentru învăţătură şi reuşită la examene)

Sursa imagine:
http://valeajiului.net/vestigii-istorice.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu