Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 8 iunie 2009

Sf. Teofan: "cel care nu are Duhul nu este al lui Hristos"

Luni[Efes. 5, 9-19 ; Mt. 18, 10-20]. Mângâindu-i pe ucenicii Săi, Domnul spune că pentru ei este mai bine ca El să Se suie la cer, căci o dată suit, le va trimite în locul Său pe Mângâietorul – Duhul. S-a pogorât Duhul Sfânt şi rămâne în biserică, săvârşind lucrarea lui Hristos în fiecare credincios. Fiecare creştin este părtaş al Duhului. Acest lucru este atât de trebuincios că cel care nu are Duhul nu este al lui Hristos. Aşadar, cercetează-te binişior : oare este în tine duhul harului ? Căci el nu rămâne la toţi, ci se mai întâmplă să şi plece. Iată semnele lucrării harului în om : mai întâi vine duhul pocăinţei şi îl învaţă pe creştin a se întoarce către Dumnezeu şi a-şi îndrepta viaţa ; duhul pocăinţei săvârşindu-şi lucrarea, îl încredinţează pe creştin duhului sfinţeniei şi curăţiei, căruia îi urmează, în sfârşit, duhul înfierii. Trăsătura celui dintâi e râvna iubitoare de osteneală ; trăsătura celui de-al doileacăldura şi dulcea ardere a inimii ; trăsătura celui de-al treilea – simţirea înfierii, ce face să iasă din inimă suspinarea către Dumnezeu : « Avva Părinte ! ». Ia aminte pe care din aceste trepte te găseşti. Dacă pe nici una, se cuvine să te îngrijeşti mai mult de sufletul tău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu