Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 10 iunie 2009

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Miercuri[Rom. 1, 18-27; Mt. 5, 20-26]. „De nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.” Trăsătura cărturarilor: cunoaşterea legii fără silinţa de a trăi potrivit legii. Trăsătura fariseilor: destoinicia purtării dinafară fără vreo grijă deosebită pentru îndreptarea simţirilor şi cugetelor inimii Amândouă aceste stări duhovniceşti sunt osândite a rămâne în afara împărăţiei cerurilor. Aşadar, fiecare să primească de aici lecţia de care are trebuinţă. De învăţat legea evanghelică e bine s-o înveţi; dar cu condiţia să-ţi rânduieşti viaţa pe potriva cunoştinţelor pe care le ai. În purtare caută să fii vrednic, dar vrednice să-ţi fie şi simţirile dimpreună cu stările lăuntrice ale inimii. Ai aflat ceva? Nu te opri la simpla cunoaştere, ci mergi mai departe şi trage încheierea – ce te îndatorează să faci această cunoaştere şi cu ce prilej şi pune în cugetul tău ca negreşit să faci astfel; iar purtarea ta să fie în aşa fel ca nu simţirile şi stările tale sufleteşti să se ascundă în spatele faptelor din afară, ci faptele din afară să fie stârnite de simţirile şi stările sufleteşti, oglindindu-le pe acestea cu limpezime. Rânduindu-ţi în acest chip întocmirea lăuntrică, vei fi mai presus decât cărturarii şi fariseii, iar uşile împărăţiei nu vor rămâne zăvorâte înaintea ta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu