Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 11 august 2009

Sfântul Ierarh Nifon


Pictat de Nicolae Grigorescu(Mănăstirea Zamfira)

Sursa :

http://www.intofineart.com/usa/oil-painting-picture-30716-Saint%20Nifon-Nicolae%20Grigorescu.html

Despre folosul duhovnicesc al citirii acatistelor închinate Sfinţilor

Citirea unui acatist alcătuit cu evlavie în amintirea şi pentru prăznuirea unui sfânt aduce mult folos celor evlavioşi:

- Naşte pocăinţa şi smerita cugetare în inimile celor ce se văd şi se recunosc neputincioşi a urma faptelor şi vieţii duhovniceşti a Sfântului ;

- Îndeamnă la rugăciune cu inima zdrobită pentru a primi mijlocirea şi ajutorul Sfântului Nu avem altă nădejde decât în mila lui Dumnezeu şi în ajutorul tău, Sfinte Părinte.”

- Săvârşeşte comuniunea cu Sfântul în Duhul lui Dumnezeu, pe măsura atenţiei şi participării la cele citite;

- Oferă pildă de virtute viaţa Sfântului : « tu, de Dumnezeu fericite, mult ai ajutat lumea cu pilda vieţii tale celei strălucite » ;

- Arată luptele duhovniceşti şi căile biruinţei asupra vrăjmaşului ;

- Sporeşte nădejdea în biruinţă, văzând în ce chip ajută Domnul în toată fapta cea bună ;

- Învaţă ascultarea, smerenia, blândeţea, credinţa curată, răbdarea cu nădejde, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, jertfa şi chiar mucenicia ;

- Mângâie sufletul întristat de neputinţe , necazuri, ispite şi nevoi ;

- Mişcă sufletul spre a-i da slavă lui Dumnezeu întru sfinţii Săi : « Iar noi, Preabunule Părinte, lăudându-te cu cântări, Îl slăvim pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat ţie această pricepere şi îndrăzneală » .

Smeritei noastre iubiri faţă de sfinţi i se răspunde cu negrăită dragoste din Ceruri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu