Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 31 octombrie 2009


Deportees injured in the Vorkuta mine
in front of the Vorkuta hospital in Siberia 1956

Deportaţi răniţi în faţa spitalului din Vorkuta, în Siberia, în 1956


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu