Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 23 octombrie 2009

Mesajul zilei de la Mănăstirea Vatoped


“The life and history of mankind will never be justified as long as in this world one child dies from hunger.” Fyodor Dostoevsky

Viaţa şi istoria umanităţii nu-şi vor găsi niciodată vreo justificare, atâta timp cât un copil
moare de foame.”(Fiodor M. Dostoievski)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu