Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 15 noiembrie 2009

Omul care a căzut între tâlhari şi este rănit de ei

Se întâmplă uneori ca omul să cadă în mâinile tâlharilor, care îl dezbracă şi îl lovesc cu putere. Vedem în lume un asemenea rău. Tot aşa, întregul neam omenesc, după lepădarea de Dumnezeu şi călcarea poruncilor Lui sfinte, a căzut în mâinile diavolului, ca în mâinile tâlharilor, a rămas fără veşmintele sfinte ţesute lui de Dumnezeu şi a ajuns plin de răni, zăcând  pe drumul acestei lumi, ca cel căzut  între tâlhari. Atât de grav au fost răniţi oamenii, că nimeni nu i-a putut vindeca. A fost trimisă la ei din ceruri Legea dumnezeiască, dar aceea numai le-a vădit rănile, nu însă le-a şi vindecat, numai le-a vestit moartea, însă nu i-a şi ajutat. Au fost trimişi proorocii, dar nici aceia n-au izbutit nimic. A rămas sărmanul neam omenesc nevindecat! A rămas rănit, vlăguit, necinstit, batjocorit de vrăjmaşul diavol! Stătea aproape mort!(Luca 10: 30-32).
Ah, omule – cea mai iubită făptură a lui Dumnezeu! În ce stare, în ce nenorocire, în ce necinste te-a adus vicleanul şarpe! Unde-ţi  este frumuseţea cea preaminunată, cu care Creatorul tău te-a înfrumuseţat? Unde-ţi este cinstea, El te-a cinstit dintru început? Unde este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, după care ai fost creat? Unde este acea fericire pentru care ai fost făcut? A pizmuit vicleanul şarpe fericirea noastră şi a uneltit împotriva noastră cu dibăcie, ne-a rănit, fără putinţă de vindecare, şi ne-a lipsit de fericire. Iar noi am cunoscut răul şi binele prin experiere. Ne-am lipsit de bine şi am cunoscut binele. Am fost cuprinşi de rău şi am cunoscut răul. Am dorit cinstea lui Dumnezeu şi am pierdut chipul dumnezeiesc. „Şi omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor”(Psalm 48:13).
 Plăgile şi rănile cu care ne-a rănit  fără nădejde de vindecare vrăjmaşul nostru sunt: mândria, înălţarea minţii, nemăsurata iubire de sine, dorinţa necuviincioasă, slava deşartă, nevederea lui Dumnezeu şi nepăsarea faţă de El, ura, invidia, mânia, răutatea, necurăţia ş. a.  Ce altceva dacă nu răul şi deşertăciunea, are în gând şi voieşte omul care nu s-a înnoit prin harul lui Dumnezeu? Aşa cum de la un izvor plin de necurăţii se răspândeşte numai miros urât, tot aşa şi din inima omului neprimenită prin puterea lui Dumnezeu nu izvorăşte altceva decât răul. Răul acesta este cu atât mai primejdios cu cât este mai adânc ascuns în om. El poate fi cunoscut numai de aceia care-şi cercetează cu toată sârguinţa starea lor lăuntrică şi mai ales când se află în felurite ispite.
Aşa de grav ne-a rănit şi ne-a molipsit pe noi vrăjmaşul nostru diavolul, încât nimănui nu i-ar sta în putere să ne vindece. A fost nevoie pentru aceasta de puterea lui Dumnezeu, Care ne-a zidit din nimic. A trebuit să vină însuşi Creatorul spre a Sa zidire rănită de moarte de către vrăjmaşul, să vină pe drumul acestei lumi căzute între cele mai de jos, pe care nici Legea, nici proorocii nu au putut să o vindece, nici vreo altă putere, ci numai El Însuşi a vindecat-o. A venit Creatorul şi a împreună-pătimit cu omul. A venit în chip de om spre cel rănit şi muribund, ca să îl vindece şi, în primul rând, ca să-i vestească fericirea de care l-a lipsit  vicleanul şarpe(Luca 10: 33-35). „Slavă Ţie, Doamne şi Ziditorule al meu! Cu auzul am auzit, Doamne, şi m-am spăimântat. La mine ai venit şi m-ai căutat pe mine, cel rătăcit. Iar multa Ta îngăduinţă faţă de mine o proslăvesc, mult milostive!”
Cunoaşte-ţi, omule, rănile sufletului dacă vrei să te vindeci! Roagă-te cu stăruinţă ca să te vindeci şi suspină către Hristos, fără de Care nu vei afla vindecare, căci nici unei făpturi create nu îi stă în putere aceasta. Singur Dumnezeu poate face din întuneric lumină şi din rău bine, El, Care a făcut totul din nimic.
Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, pp. 177-178.
Icoana:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu