Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 4 decembrie 2009

Cu inima plină

Bucuria de azi nu pot să nu v-o împărtăşesc de aici, de pe blogul Koinonia – o poveste  minunată despre comuniune în Hristos.
La hramul bisericii dintr-un sat necunoscut, probabil, celor mai mulţi dintre dumneavoastră, Filipeşti – Satul minier, din Prahova, a venit astăzi Prea Sfinţitul Sebastian Paşcanu, cunoscut până mai deunăzi ca Ilfoveanul, în prezent, păstor al Episcopiei Slatinei, cel mai iubit fiu al locurilor, chiar dacă nu s-a născut aici, petrecându-şi însă copilăria şi anii de şcoală printre localnici.
Să mă ierte Prea Sfinţitul Părinte că am îndrăznit să scriu aceste rânduri, dar bucuria pe care ne-a dăruit-o nu vrea să se oprească între graniţele făpturii mele. Fiecare dintre dumneavoastră aţi cerut şi aţi primit măcar o binecuvântare arhierească şi ştiţi harul pe care îl transmite în suflet cuvântul  de binecuvântare rostit de către un ierarh, râvna spre viaţa curată, duhovnicească, de slujire a lui Dumnezeu, după puteri, acolo unde ne-a rânduit Domnul pe fiecare dintre noi, ce se deşteaptă datorită minunatei prezenţe printre credincioşi a  Sfinţitului Stăpân. Înţelegeţi astfel starea interioară care mă determină să scriu aceste impresii.
Hristos a fost în mijlocul nostru, cu rugăciunile Sfintei Varvara, ocrotitoarea sătenilor şi a orăşenilor din Ploieşti care, cu evlavie faţă de Sfânta, vin an de an  la prăznuirea ei, pe 3 şi 4 decembrie, în număr din ce în ce mai mare. Aceasta deoarece sunt foarte bine primiţi şi găzduiţi şi ospătaţi, îmbrăţişaţi cu dragoste creştinească de către localnici.
 Timp de 13 ani a durat înălţarea acestei biserici  de dimensiuni impunătoare, pictată în stil neobizantin şi dăruită cu  frumoase icoane ale Sfintei Varvara, Sfântului Fanurie şi Sfântului Gheorghe, ocrotitorii ei.  Deşi nu s-a săvârşit încă slujba de târnosire, lucrările care au mai rămas de executat sunt minore, iar evenimentul se apropie, aşa cum a lăsat să se înţeleagă părintele paroh Gheorghe Liţă. Alături de Sfânta Biserică s-au ridicat o capelă şi un viitor aşezământ social, lucrările fiind încă neterminate.  Enoriaşii sunt, în general, săraci, dar dragostea şi râvna Prea Sfinţitului Sebastian, a cărui familie face parte dintre ctitori, a Părintelui Gheorghiţă şi a primarului, precum şi a câtorva creştini cu posibilităţi materiale, au făcut mult. Nu doar pentru biserica de zid, ci şi pentru biserica de suflet. Viaţa duhovnicească a prins contur din ce în ce mai puternic între zidurile ei, formându-se o comunitate de credincioşi care sprijină îndeaproape eforturile părintelui duhovnicesc al satului. Alături de el, preoteasa Tatiana, mamă a şase copii, trei fete şi trei băieţi, dăruiţi de Dumnezeu pentru a-i fi daţi în dar tot Lui : o fiică absolventă de seminar teologic, cu studii superioare şi cu slujire în domeniul medical ; un fiu student la facultatea de teologie, un altul tot student, absolvent de seminar, o altă fiică studentă, una elevă de liceu şi un mezin încă în şcoala primară : Veronica, Ion, Anton, Maria, Teodora şi Veniamin.*
Modelul de viaţă şi de slujire oferit de această familie a dospit şi s-a făcut satul frământătura nouă pentru Împărăţia lui Dumnezeu.  Smerenia, blândeţea, sinceritatea şi dragostea preotului şi a preotesei au atras încet, încet foarte mulţi oameni în biserica lui Hristos. Aş putea spune că s-a făcut misiune printre creştini, pentru recreştinarea, reevanghelizarea şi îmbisericirea lor, pentru adâncirea trăirii creştine, participarea cu mintea şi cu inima la slujbele bisericii, împlinirea după puteri a poruncilor lui Dumnezeu şi angajarea fermă pe cărarea împărăţiei.
Vorbind cât se poate de sincer, predicile incendiare ale Prea Sfinţitului, mustrările şi învăţăturile date cu părintească şi frăţească dorinţă de a ne purta spre mântuire, au fost fermentul care, an de an, a născut neliniştea cea bună în noi, spre încercarea de îndreptare a vieţii. « Cuvântul cu putere multă » a rodit prin pacea pe care ne-a insuflat-o şi de această dată în inimi, responsabilitatea pe care ne-a deşteptat-o în conştiinţă şi sfaturile folositoare pentru perioada ce a mai rămas până la sfârşitul Postului :
 - cei ce n-au avut curajul de a urma nevoinţa postirii, să ia pildă de la o copilă, Sfânta Varvara, întrarmându-se cu postul ca să-I facă Pruncului Hristos sălaş în inimile lor, că nu trăiesc bucuria Naşterii Domnului cei ce nu-şi curăţă inimile cu rugăciune, cu post, cu spovedanie şi cu Sfânta Împărtăşanie. Sufletul neprimenit nu se face sălaş şi iesle în care să se nască Domnul.
 - cei ce ezită să lase pe cele pământeşti pentru cele cereşti, să-şi amintească de Sfânta Muceniţă Varvara, care n-a dorit mire stricăcios, ci Mire nestricăcios, pentru a cărui Nuntă duhovnicească şi-a dat viaţa fără cruţare de sine.
- cei ce au copii, să nu uite că îi pot ucide şi altfel, nu doar cu sabia, ca păgânul Dioscor pe Sfânta Varvara ; prin necredinţa lor, a părinţilor, prin lăsarea copiilor să crească la întâmplare, ca buruienile, departe de credinţă şi de biserica lui Hristos.
 - « Copiii nu se cresc în eprubetă », ca în turnul în care a fost închisă de tatăl ei Sfânta Varvara, ei au nevoie să cunoască binele şi răul, viaţa aşa cum este, ca în libertate să-L aleagă pe Hristos, au nevoie să se întâlnească şi să comunice cu tinerii de vârsta lor.
 - Atunci când părinţii nu au nimic bun să-i înveţe pe copii, când îi despart de Hristos, copiii să-şi amintească de calea Sfintei Varvara, care L-a cinstit mai mult pe Dumnezeu decât pe tatăl ei închinător la idoli.
Regret nespus că nu am avut posibilitatea de a înregistra predica  şi de a vă oferi deplina bucurie a întâlnirii cu povăţuirea Prea Sfinţitului Sebastian. Mulţumesc lui Dumnezeu şi Sfintei Muceniţe Varvara că mi-au îngăduit ca măcar atât să pot mărturisi despre această zi ce nu se va şterge din memoria noastră multă vreme, aşa cum nu s-a şters niciuna dintre întâlnirile duhovniceşti cu Arhiereul lui Hristos, cu Prea Sfinţitul nostru Sebastian, pe care
« Doamne, îl păzeşte întru mulţi ani ! »
Dar :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu