Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 5 decembrie 2009

Ultima predică a părintelui Daniil Sisoev: De ce îi slujim diavolului care desparte şi nu lui Hristos care uneşte ?15 noiembrie 2009
Vă felicit cu ocazia zilei Învierii! Iar acum, în aceste zile de toamnă, vreau să vă atrag atenţia asupra unei ispite care vine din ce în ce mai des printre oameni. Această ispită este a certurilor care se nasc între creştini. Din păcate, am senzaţia că în ultima vreme  vrăjmaşul neamului omenesc se ocupă exclusiv cu înveninarea creştinilor unii împotriva altora pentru cele mai lipsite de importanţă/ de nimic motive. Oamenii au devenit, într-adevăr, atât de agitaţi şi se află permanent într-o stare sufletească anormală, inumană.
Desigur, pe de o parte, psihologia spune că un stres autumnal crescând afectează oamenii, dar, pe de altă parte, cel mai important lucru este că oamenii au uitat calitatea lor principală, de creştini, au uitat că sunt copii ai Tatălui ceresc şi fraţi şi surori între ei, pentru că noi toţi ne-am născut din apa aceluiaşi Botez, suntem mirunşi de acelaşi Duh Sfânt şi ne împărtăşim din acelaşi Sfânt Potir. Iar Domnul spune : « Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema ». Cel care îi împacă pe oamenii învrăjbiţi săvârşeşte un act de mare virtute. Şi Sf. Ap. Pavel spune : « Pe cât se poate, întrucât depinde de voi, trăiţi în pace unii cu ceilalţi ». Şi totuşi, în mod constant, creştinii ortodocşi cad în această capcană. « Din ce partid eşti ? », « În ce relaţie te afli cu o tendinţă sau alta ? », « Al cui eşti tu ? » Da ? Acelaşi lucru se petrecea şi în biserica din Corint : « Ai cui sunteţi voi ? Ai lui Pavel ? Ai lui Chefa ? Ai lui Hristos? Sau ai lui Apollo?”. Ce-a spus Sf. Ap. Pavel: “Oare s-a împărţit Hristos? S-a răstignit Pavel pentru voi? Sau aţi fost botezaţi în numele lui Pavel?”
Adevărat, nu este potrivit unui creştin să se ralieze niciunui partid. Noi toţi îi aparţinem partidului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  Voi şi eu suntem Creştini. Suntem partea Lui. Suntem aleşi de Dumnezeu dintre toate naţiile pământului. Suntem aleşii lui Dumnezeu. Suntem preoţie împărătească. Oamenii pe care Dumnezeu i-a despărţit de întuneric, i-a adus la miraculoasa lumină a dragostei dumnezeieşti. De ce ne comportăm ca şi cum am trăi în mârşava răzvrătire a acestei lumi ?
De ce îi slujim diavolului care desparte şi nu lui Hristos care uneşte ? De ce ne considerăm pe noi înşine îndreptăţiţi la ură, la mânie, la bârfire continuă şi la scandaluri ? De ce credem că avem dreptul să  ne umplem de indignare ? Aşa ceva nu-I place Domnului, aşa ceva este de la satana, care vrea să-i despartă pe creştini şi să distrugă pacea.
Amintiţi-vă că soarta lumii şi a acelor ţări în care ne aflăm, inclusiv Rusia, nu depinde de faptele/ acţiunile ateilor. Ce puteţi lua bun de la ei ? Un asemenea om este în întuneric şi sub influenţa diavolului. Sigur că pe cei din alte grupuri el îi urăşte şi se înfurie împotriva lor. Nu te poţi aştepta la nimic altceva de la asemenea oameni. Dar uimitor este că oamenii(în loc să-şi amintească această mare datorie a noastră de a trăi în pace),  încep să aducă duhul răzvrătit al acestei lumi în Sfânta Biserică. În mod clar, acesta iese din gura diavolului. Numai el ne inspiră monstruoasa idee de a ne învrăjbi unii cu alţii. Noi nu putem trăi la fel cu acei care nu au Dumnezeu. Cum spune Domnul : "Cum vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii mei ? Dacă veţi avea dragoste unul pentru altul " . Nu dacă, după cuvântul Apostolului, vă veţi urî, invidia şi jigni unul pe altul"[...].
Într-adevăr, acum diavolul vrea să-i dezbine pe creştini şi aşa să distrugă toate cele pe care se sprijină ei. Datorită creştinilor Dumnezeu mai ţine lumea. Datorită creştinilor Dumnezeu dă pace neamurilor. De ce aceste războaie? Ele se petrec atunci când creştinii uită să fie uniţi, când se leagă de această lume...
Video :
Foto: http://www.xronika.az/sng/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu