Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 9 ianuarie 2010

Egoismul, mila de sine şi iubirea de sine

Luaţi seama ca nu cumva să aveţi preţuirea de sine, adică sentimentul că însemnaţi ceva sau contrariul – absenţa acestui sentiment şi gândul că nu însemnaţi nimic.
Acesta este cel mai tainic sentiment, însă el le învârte pe toate în viaţă. Din partea lui vine prima cerinţă, ca totul să fie după voia noastră şi, dacă acest lucru nu se întâmplă, cârtim împotriva lui Dumnezeu, iar pe oameni ne supărăm. Tot de la el vine încredinţarea că toţi putem lucra şi clădi singuri, punând în aplicare mijloacele născocite de noi şi aşteptăm ca totul să fie aşa cum am gândit. De aici reiese că începem lucrul fără rugăciune sârguincioasă şi tot aşa îl continuăm şi îl sfârşim iarăşi cârtind dacă ceva nu iese după voia noastră sau cu sentimentul mulţumirii de sine dacă este după voia noastră. La Dumnezeu în toate acestea ne gândim ca la o persoană străină, nu ca la o persoană activă. Aşadar, luaţi seama ca nu cumva să faceţi  acest lucru şi, dacă îl faceţi, fie şi în mică măsură, îngrijiţi-vă să reînnoiţi în voi sentimentul nimicniciei voastre în toate privinţele. Şi întotdeauna rugaţi-L pe Domnul pentru aceasta. [(, 120]
Viaţa trăită cu mulţumire de sine consumă tot ceea ce viaţa reală şi grea merită de la Dumnezeu; şi în lumea cealaltă va trebui să se înfăţişeze cu mâinile goale.[I, 128]
Asupra nimicirii autoaprecierii trebuie numai o dată să vă osteniţi, iar apoi vă va fi uşor să o scoateţi la capăt cu ea şi curând va muri de tot. Atunci se va şi forma în suflet un anumit sprijin al lumii lăuntrice! Autoaprecierea, când există, nu numai purtarea faţă de oameni o tulbură, ci tulbură şi atitudinea faţă de Dumnezeu; şi este vicleană, ca diavolii,  şi se ascunde cu iscusinţă în cuvinte smerite, sălăşluindu-se în inimă...Bine faceţi că vă căiţi de aceste sentimente şi le dezvăluiţi părintelui duhovnic. Dar se pare că faceţi acest lucru când vă descărcaţi mânia pe cineva, însă chiar şi numai sentimentele, chiar dacă nu izbucnesc în afară, trebuie să le dezvăluiţi... Acest lucru se află în rândul mijloacelor de  distrugere a autoaprecierii. Autoaprecierea distruge toată viaţa, de aceea trebuie să ne ostenim  asupra nimicirii ei...Vă plângeţi după aceasta de îngâmfare şi mărire de sine... Acestea sunt fiicele cele întâi născute ale preţuirii de sine. Rugaţi-l pe Domnul să vă izbăvească de ele.[I, 137]
Egoismul este rădăcina păcatelor. Cel ce se depărtează de Dumnezeu, la ce altceva se poate opri dacă nu la sine. Şi se opreşte. Şi iată egoismul.[I, 137]
Mila de sine... este primejdioasă şi dăunătoare. Dacă trebuie să fii indulgent cu tine datorită bolii, nu-i nimic. Dar dacă sub pretextul bolii faci  acest lucru, atunci este rău. Aici este evidentă viclenia faţă de tine însuţi – cea mai rea dintre toate vicleniile... Autocompătimirea şi satisfacerea propriei plăceri mărturisesc direct că în inimă domneşte eu, nu Domnul. Iubirea de sine este păcatul care locuieşte în noi, din care provine toată păcătoşenia şi care îl face păcătos pe om în întregime, din cap până în picioare, atât timp cât are loc în suflet. Iar când omul este păcătos în întregime, cum să vină harul la el? Nu vine, aşa cum nu vine albina acolo unde este fum. Prezenţa iubirii de sine este semn că întâia hotărâre de a sluji Domnului nu s-a format pe deplin, nici cu izbândă. Hotărârea aceasta are două finaluri: primul – să se lepede de sine, şi al doilea – şi să-mi urmeze Mie...(Matei, 16, 24). Primul cere înăbuşirea totală a egoismului sau a iubirii de sine şi, prin urmare, neîngăduirea satisfacerii propriei plăceri, nici a milei de sine, mici sau mari. Prin urmare, la cel în care ele există, hotărârea nu a fost deplină.[II, 526]
Sfântul Teofan Zăvorâtul – Sfaturi înţelepte, Editura Cartea Ortodoxă, Editura Egumeniţa, pp. 401-403

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu