Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 24 martie 2009

Adevăratul eroism


« Asumarea suferinţei pentru realizarea unei valori spirituale este cel mai greu lucru de acceptat pentru un om. Dar numai pe jertfă se clădeşte orice operă, de la cea mai neînsemnată faptă omenească, până la Împărăţia lui Dumnezeu.

Viaţa creştină nu este spectaculoasa, de aceea lipsesc trăitorii ei. Mândria îl împinge pe om să-şi desfăşoare viaţa şi acţiunea ca pe o scenă, unde să aibă privilegiul de a fi în centrul atenţiei generale. Aplauzele şi recompensele sunt o necesitate vitală pentru majoritatea oamenilor.

Eroismul creştin este în primul rând moral, el se realizează în anonimat, uneori total, doar sub ochiul invizibil al lui Dumnezeu. Pentru un astfel de spectator, omul cu greu va trăi, şi mai ales, se va sacrifica. A suferi în tăcere, şi mai ales o suferinţă anonimă de lungă durată, cu greu se poate accepta şi suporta. Dar, în fond, acesta este adevăratul eroism, eroismul moral care a creat sfinţii după modelul Mântuitorului.

În momente de prigoană, în faţa marilor primejdii şi riscuri, unui apostol trebuie să-i răsune în urechi cuvintele : « Nu vă temeţi ! ». Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, ci vă frământaţi pentru ceea ce se va întâmpla cu sufletul.[...]

Cel ce doreşte cu adevărat moartea pentru Hristos, trebuie să moară în primul rând faţă de patimi. Jertfa martirică trebuie să fie piscul unui urcuş spiritual cu temelii masive de virtuţi puternice şi active, realizat înainte.

Trebuie mai întâi să te înarmezi cu platoşa de oţel a virtuţilor eroice(a eroismului moral), ca apoi păşirea spre actul de jertfă să fie firesc şi moralmente necesar, ca o încununare a unei vieţi de sfinţenie.

Actul jertfei poate fi de fapt o suferinţă grea şi de durată, pentru care trebuie o credinţă şi o voinţă morală extraordinară. Altfel, « cele din urmă » pot fi mai grave decât « cele dintâi », adica o regretabilă şi dureroasă cădere.

Apostolii veacului nostru trebuie să-şi dezvolte conştiinţa necesităţii jertfei pentru renaşterea creştină( conştiinţa că numai jertfa creştinilor care imită jertfa de pe Golgota a perpetuat si fortificat în permanenţă Creştinismul) şi puterea morală de a realiza în mod real şi pilduitor.»

Preot Liviu Brânzaş, Raza din catacombă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu