Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 24 martie 2009

Pentru toţi ucenicii

Impresionant! Pe blogul Ortodoxie şi viaţă: materialul video “Duhovnicul şi ucenica”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu