Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 4 aprilie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură

"Sâmbătă(Evr. 9, 24-28 ; Mc. 8, 27-31). Domnul i-a întrebat pe Apostoli ce cred despre Dânsul. Prin Sfântul Apostol Petru ei au răspuns: “ Tu eşti Hristos”. Nu deodată s-a copt mărturisirea aceasta, ci, pârguindu-se, s-a sălăşluit în adâncul inimii şi a început să o cârmuiască. Ea a fost întunecată, dar nu clătinată de moartea Domnului şi a înviat cu mai mare putere prin Învierea Lui, făcându-i pe Apostoli să propovăduiască toată viaţa întregii lumi. Este o clipă în viaţa fiecărui credincios când el strigă din toate puterile sale: “Tu eşti Hristosul, Domnul şi Mântuitorul meu. Tu eşti mântuirea mea, lumina mea, puterea mea, mângâiarea mea, nădejdea mea şi viaţa veşnica”. Atunci se săvârşeşte un lucru ce-l face să strige împreună cu Apostolul: “Cine mă va despărţi de dragostea lui Hristos?” – şi asemenea lui va începe să alerge după tot ce îi este plăcut lui Hristos Domnul, până ce va ajunge la măsura vârstei Lui.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu