Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 20 mai 2009

"Ce fel de păstori sunt păstorii care tac ?" (Tâlcuirile Sf. Teofan Zăvorâtul )

Miercuri[Fapte 13, 13-24; In. 6, 5-14]. Ucenicii au zis către Domnul să dea drumul mulţimilor ca să se ducă prin sate să-şi cumpere mâncare. Domnul însă le-a spus : « N-au trebuinţă să se ducă ; daţi-le voi să mănânce »[Mt. 14, 16]. Aceasta s-a întâmplat înainte de minunea săturării celor cinci mii de oameni, afară de femei şi de copii, cu cinci pâini şi doi peşti. Această întâmplare, cu o deosebită însemnătate în viaţa Domnului, ne înfăţişează încă o lecţie. Mulţimea aceasta închipuie omenirea ce flămânzeşte şi însetează de adevăr. Atunci când Domnul a zis către Apostoli : « Daţi-le voi să mănânce », prin asta le-a prezis felul în care aveau să slujească mai apoi neamul românesc hrănindu-l cu adevăr. Apostolii au săvârşit această lucrare în vremea lor ; iar pentru vremurile următoare au încredinţat această slujire păstorilor Bisericii, urmaşii lor. Către păstorii din ziua de azi grăieşte Domnul : « Voi să hrăniţi poporul vostru. ». Iar datoria de conştiinţă a păstorilor e să se ţină de îndatorirea lor : să hrănească poporul cu adevărat. În Biserică trebuie să se audă limpede propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce fel de păstori sunt păstorii care tac ? Şi mulţi dintre ei tac, tac înaintea lumii. Dar nu se poate spune că asta se întâmplă fiindcă ei n-au credinţă în inimă : de vină este lipsa de pătrundere, obiceiul prost. Oricum, asta nu îi încreptăţeşte.

Sfânta Evanghelie

« Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că mulţime multă vine către El, a zis către Filip: De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia? Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El ştia ce avea să facă. Şi Filip i-a răspuns: Pâini de două sute de dinari nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte puţin. Şi a zis Lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru: Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia? Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze. Şi era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut bărbaţii în număr ca la cinci mii. Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea şi din peşti, cât au voit. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi: adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva. Deci au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au mâncat din cele cinci pâini de orz. Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume. »(Ioan 5, 5-14)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu