Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 3 august 2009

« Cea mai bună lucrare a creştinului este să îşi facă o fabrică de gânduri bune »

Î : Ce se întâmplă când gândim rău ?

R : Când gândim rău împiedicam venirea harului dumnezeiesc şi permitem diavolului să intre în noi şi să lucreze prin noi. Pentru ca diavolul, vrăjmaşul mântuirii noastre, mai întâi îl bombardează pe creştin cu gândurile cele rele, apoi îl atacă şi îl robeşte cu păcatele. Dar dacă ne vom apăra cu gândul cel bun şi cu rugăciunea, diavolul nu va putea să ne strice mintea şi sa ne robească în păcate.

Cuviosul Paisie Agjioritul spune : « Cea mai bună lucrare a creştinului este să îşi facă o fabrică de gânduri bune ». În această fabrică din mintea sa, creştinul trebuie să fabrice gânduri bune şi să transforme gândurile rele în gânduri bune şi să se roage, având ca temelie smerita cugetare. Adica pe toţi oamenii să-i vada mai buni şi mai curaţi ca el. »

Pentru ca diavolul să nu găseasca mintea noastră goală şi să-şi semene răutăţile sale, creştinul trebuie să aibă mintea tot timpul ocupată cu gânduri bune şi să se roage. De aceea, căutaţi să vă recăpătaţi inima şi simplitatea de copil şi să priviţi cu ochi buni şi cu gânduri bune totul !

Î : Cum ne ajută smerita cugetare în această lucrare duhovnicească ?

R : Sfântul Isaac Sirul ne învaţă că întristarea minţii(pentru păcatele şi neputinţele noastre) şi smerenia ridică pe cel neputincios la nivelul faptei bune.

Dacă ne smerim şi avem gânduri bune, ne vom mântui prin rugăciunile sfinţilor şi ale oamenilor virtuoşi.

Dacă am avea dragoste dumnezeiască sau măcar dragoste firească omenească, am simţi în adevăr ca toţi suntem fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte Ceresc, ne-ar durea pentru cei ce trăiesc în păcat şi nu ne-am sminti de viaţa lor păcătoasa, ci ne-am ruga pentru ei şi i-am ajuta. Iar dacă ne smintim, răutatea se află în noi, nu în afară de noi.

Î : Cum ne putem curăţi inima ?

R : Foarte importantă pentru curăţirea inimii este participarea la viaţa bisericească, la viaţa liturgică : Dumnezeiasca Liturghie, Sfintele Slujbe şi celelalte ierurgii. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că : « Sfintele şi dumnezeieştile slujbe sunt curăţitoare, luminare şi desăvârşire. »

Dar cea mai puternică înrâurire o au în inimile noastre Sfintele Taine şi mai ales Sfânta Împărtăşanie şi Taina Mărturisirii, unde inima se curăţeşte prin lăsarea păcatelor şi prin sălăşluirea dumnezeiescului har.

Un alt mijloc de curăţire a inimii este cunoaşterea cuvântului lui Dumnezeu. Cercetând cuvântul lui Dumnezeu şi ascultând tâlcuirea Bisericii Ortodoxe a Sfintelor Scripturi, inima se curăţeşre, după cum spune Domnul nostru Iisus Hristos : « Acum voi sunteţi curaţi pentru cuvântul pe care vi l-am spus »(Ioan 15, 3)

Părintele Ioan de la Rarău, Rugăciunea lui Iisus. Întrebări şi răspunsuri, Editura Panaghia, Colecţia « Rugul Aprins », paginile 122-124.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu