Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 3 august 2009

"...în viaţa duhovnicească importante sunt harul şi binecuvântarea dumnezeiască, indiferent care este ascultarea."


Î : Ce este mai bine să facă un începător păcătos pentru a învăţa şi practica « Rugăciunea lui Iisus » ?

R : Un începător trebuie, în primul rând, să nu mai facă păcatele cele mari cu fapta. Pentru aceasta trebuie să caute un duhovnic bun, ca să se spovedească si să pună început bun, creştinesc, vieţuirii sale. Apoi să participe regulat la Sfânta Liturghie, să împlinească canonul personal de rugăciuni, metanii şi milostenii dat de duhovnic şi să practice « Rugăciunea lui Iisus » cel puţin de două ori pe zi, câte 15 minute, într-un loc liniştit. Să înveţe şi să practice temelia tuturor faptelor bune, smerita cugetare. Pentru că, dacă nu se va smeri înaintea oamenilor, va pierde totul. Să-şi taie voia, să facă ascultare şi să primească cu bucurie orice lucru i se va întâmpla.

Pentru că a nu-ţi tăia voia şi a te împotrivi, a te îndreptăţi, acesta este începutul înălţării minţii. Poate părintele tău să-ţi zică un cuvânt care ţi se pare nepotrivit. Tu să zici : « Precum binecuvântaţi, părinte ! ». Şi chiar dacă ţi se pare nepotrivit, trebuie să renunţi la înţelepciunea ta. Pentru că în viaţa duhovnicească importante sunt harul şi binecuvântarea dumnezeiască, indiferent care este ascultarea.

Iar dacă te smereşti şi asculţi, fiind sincer, fără gând îndoit şi cu smerita cugetare, darul Duhului Sfânt se va pogorî peste tine. Vei avea o temelie bună şi vei spori duhovniceşte, luptându-te cu ispitele, având ca armă nebiruită « Rugăciunea lui Iisus ». Dacă ai smerita cugetare, poţi birui patimile. Asta nu înseamnă că ai ajuns desăvârşit, dar având darul smeritei cugetări, poţi să te lupţi cu ajutorul harului lui Dumnezeu cu parimile, cu oamenii păcătoşi şi cu diavolii.

Părintele Ioan de la Rarău, Rugăciunea lui Iisus. Întrebări şi răspunsuri, Editura Panaghia, Colecţia « Rugul Aprins », paginile 54-55.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu