Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 20 august 2009

David si Goliat(film - 1960) - II -


Sf. Prooroc Samuel

- Nu sunt eu rege ? Priveşte, Samuel ! Stau înaintea ta pe tronul lui Israel.

- Domnul a spus : « Mi-am găsit un rege ».

- Altul ?

- O, Saule, n-a fost printre copiii lui Israel altul mai bun ca tine ! Când erai mic şi neînsemnat, n-am adunat eu pe căpeteniile triburilor lui Israel şi în faţa lor te-am uns rege ? De ce, atunci, ai început să faci rău ?

- Am respectat legile, am împlinit ritualurile.

- Eşti un răzvrătit în inima ta, Saule. Ai făcut o insurecţie împotriva lui Dumnezeu şi pentru că L-ai respins, acum şi El te respinge ca rege.

- Samuel, dacă am păcătuit, dacă am încălcat poruncile lui Dumnezeu - şi am făcut-o ! - e pentru că m-am temut de popor şi i-am ascultat glasul.

- Samuel, cine este el ? Cine este acel om care va fi rege în Israel după mine ?

- Domnul mi-a spus : « Nu privi la statură !», pentru că Domnul vede altfel decât oamenii. Unul cu inima curată.

- Cine e ?

- Mi s-a dat să ung un rege care va fi ales din Bethleem şi duhul Domnului va fi peste el din acea zi.

- Cine este omul acela ?

- N-am venit să-ţi spun profeţia, ci să-ţi spun « La revedere ». Domnul s-a depărtat de la tine. Un duh rău te chinuieşte. Nu voi mai veni la tine, Saul, dar plâng pentru tine.


Continuare pe YouTube!

http://www.youtube.com/watch?v=j6IMwNrwSkE&feature=related

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu