Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 20 august 2009

David si Goliat(film - 1960)

Sf. Prooroc Samuel

Israel a fost înfrânt în luptă şi chivotul legii a fost luat de filistini, de aceea poporul credea că Domnul l-a părăsit în lunga perioadă de când profetul Samuel îl unsese pe Saul să le fie rege. Dar duhul Domnului plecase de la Saul. Încă o dată filistinii îşi adunaseră oştirile să lupte, 30000 de care şi 6000 de călăreţi, soldaţi cât întinderea deşertului, în timp ce israeliţii nu aveau nici săbii, nici suliţe, numai pluguri.

- Cine este acesta ?

- E Samuel, profetul.

- Omul acela bătrân în zdrenţe e Samuel ?

- E singurul om de care Saul se teme.

...

- Maiestate, profetul Samuel vine la curte !

...

- Samuel, până acum ai rămas străin de curtea noastră ! Îţi urăm : Bun venit !

- Cine e omul acela ?

- Este căpitanul ... Numele lui e Abner.

- Saul l-a făcut consilierul său la curte.

- Şi aceia sunt fiii lui Saul ?

- Jonathan, Işvi şi Işboşet.

- Fiii săi ! Fiii săi !

- Când am condus[pe Israel], mi-am făcut fiii judecărori, căci am fost judecătorul acestei ţări în toate zilele vieţii mele, dar fiii mei n-au urmat căile Domnului, ci au luat mită ca să facă judecată nedreaptă. Şi bătrânii lui Israel au venit la mine şi mi-au zis :

- Dă-ne un rege să ne judece, cum au toate neamurile, un rege. M-am rugat Domnului şi El mi-a zis :

- Poporul lui Israel nu te-a defăimat pe Tine, ci pe Mine. M-au nesocotit pe Mine, Domnul Dumnezeu, ca să slujească alor dumnezei[la idoli], ... deci trebuie să aibă un rege să-i conducă ", aşa a grăit Domnul către mine în adâncul inimii mele. Şi v-am spus aceste cuvinte tuturor celor care îmi cereaţi un rege şi apoi v-am spus : « Acest rege vă va lua fiii şi îi va face slujitorii lui pentru a alerga înaintea carelor sale şi îi va trimite să-i secere grânele, să-i poarte războaiele, şi vă va lua ţarinile şi viile ca să le dea slujitorilor lui. Şi veţi striga îngreunaţi din cauza regelui vostru. ». Dar n-au vrut să mă asculte. « Nu...nu... vrem împărat ,cum au şi celelalte neamuri, un rege care să ne judece şi să lupte în războaie pentru noi».

Domnul mi-a şoptit la ureche : « Voi trimite un om din seminţia lui Veniamin şi îl vei unge pe el rege peste poporul lui Israel ca să-l scape din robia filistinilor. ».

- Saule, când te-am văzut, Domnul mi-a spus : « Iată omul care va conduce poporul Meu! ».

- Samuel, din tot poporul lui Israel, tu eşti cel mai iubit... noi...

- Noi îl cinstim pe Samuel, dar ultimul dintre Judecătorii lui Israel n-a convocat întreaga curte doar ca să ne spună vechea poveste pe care o ştim atât de bine.

- Saule, îţi voi spune ceea ce nu ştii ; îţi voi spune ce mi-a grăit Domnul aseară.

- Lăsaţi-ne singuri !

- Vorbeşte !

- Slava lui Israel a pierit pentru că i-a fost luat Chivotul Legii.

- În regatul meu toţi sunt conştienţi că Chivotul Legii se află în mâinile duşmanilor. A fost un sacrificiu necesar şi inevitabil, ca sa facem pace cu filistinii.

- Saul, când Chivotul Legii a fost luat de la tine, Dumnezeu a luat regatul lui Israel din mâinile tale.

- Nu-l băgaţi în seamă, Maiestate ! Samuel a trecut de vârsta înţelepciunii prooroceşti.

- O, într-adevăr ! Şi totuşi, aseară Domnul mi-a grăit din nou.

- Lasă-ne !

- Samuel, ce ţi-a spus Domnul ?

- Domnul a spus : « Îmi pare rău că l-am făcut pe Saul rege, pentru că nu-Mi mai urmează Mie şi mi-a călcat poruncile ». Aşa a grăit Domnul şi m-a îndurerat şi am plâns toată noaptea. Şi Domnul mi-a răspuns:

- Cât timp va mai sta Saul pe tron, ştiind că Eu nu-L mai vreau rege peste Israel ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu