Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 14 octombrie 2009

Cele mai subţiri mişcări ale patimilor(II)


Pentru a da roade, este obligatoriu să te grăbeşti să recunoşti vrăjmaşii tăi şi ai lui Dumnezeu, de îndată ce ai observat ceva pătimaş la tine. De ce trebuie să te grăbeşti? Pentru că atracţia faţă de patimă se face simţită din primul moment al apariţiei ei. Mulţumirea de sine încă mai stă ascunsă în noi, mult timp după ce am renunţat cu adevărat la noi înşine şi ne-am predat lui Dumnezeu, chiar dacă suntem statornici în hotărârea noastră. Patima este întotdeauna bine întâmpinată de această mulţumire de sine ascunsă sau egoism. ; asemenea bunăvoinţă se exprimă printr-o atracţie mai mare  sau mai mică faţă de acea patimă. Deci este nevoie să respingem această atracţie şi să ne stârnim mânia. Amândouă sunt posibile şi sunt  încurajate prin recunoaşterea şi mărturisirea vrăjmaşului, care se manifestă prin gânduri sau lucrări pătimaşe, indiferent cât sunt de încântătoare. De îndată ce-ţi dai seama de prezenţa unei patimi, mânie-te faţă de ea într-un mod hotărât.
Această mânie se va ivi de la sine.
Nu ai nevoie de cunoştinţe intelectuale ca să recunoşti vrăjmaşul din patimă. Este suficient să te gândeşti că de vreme ce Dumnezeu nu priveşte cu mulţumire nimic din ceea ce ţine de patimi,  El nu priveşte cu bunăvoinţă nici pe cel care acceptă şi îndrăgeşte patima sa. Ştii că patimile Îl mânie pe Dumnezeu împotriva noastră şi că ele ne separă de El. Aceasta este distrugerea cea de pe urmă. Gândurile şi credinţa omului care petrece cu luare aminte, încep să strălucească în conştiinţa şi în sclipirea ochiului şi imediat capătă ecou în inimă ca o duşmănie, furie şi mânie faţă de patimă. Totuşi, nu te lupta cu patima, născocind diferite puncte de acuzare împotriva ei. Reuşita împotriva ei este foarte îndoielnică. Pe când tu îţi alegi punctele de acuzare, acuzata – patima – şade acolo ca într-o boxă a acuzaţilor şi încă este apărată de avocatul ei – atracţia. Asta înseamnă că tu mai păstrezi în tine necurăţia, şi aceasta cu voia ta, ceea ce este foarte periculos. Nu trebuie să mai faci aceasta. Fără să mai dezbaţi problema, hotărăşte-te ca de îndată ce observi în lăuntrul tău o patimă, să descoperi vrăjmaşul şi să te mânii pe el.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu