Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 20 noiembrie 2009

Să crezi adevărul nu înseamnă doar să ai o părere corectă


Trebuie să vă mărturisesc, începând această postare, că mă descopăr căutându-mi cuvintele ca niciodată.. Caut cuvinte potrivite pentru a spune ceva ce ştiu, dar este greu de exprimat. Să crezi adevărul nu înseamnă  doar să ai  o părere corectă  - într-adevăr, cele două  situaţii nu au nimic în comun una cu alta. Iar aceasta e o mare problemă -  deoarece multe din lucrurile pe care ne închipuim că le credem nu sunt decât simple opinii. Ceea ce un om crede, în sensul nou-testamentar al cuvântului, nu transpare în silogismele pe care el le mărturiseşte de bunăvoie, ci mai degrabă în felul în care îşi duce viaţa.
Astfel, când Scripturile caută să exprime ce înseamnă să ai credinţă în Dumnezeu, imaginile  înetează să mai aibă vreun conţinut intelectual anume.În loc de aceasta, Mântuitorul Hristos foloseşte imagini precum aceea a viţei şi a mlădiţelor. Să crezi în Hristos, să depinzi de Hristos, ca Domn şi Dumnezeu, înseamnă să fii ca o mlădiţă în viţă. Aceasta nu este o imagine intelectuală, ci o imagine foarte concretă a unui fel de viaţă.
În Slujba Sfântului Botez, candidatul(sau naşul) este întebat : « Te uneşti cu Hristos ? ». Este o frază aparte. Nu este totuna cu a întreba : « Eşti de acord cu următoarele afirmaţii ? ». Ci înseamnă a întreba pe cineva dacă vrea să ducă o viaţă în Hristos, trăind ca o mlădiţă a viţei care este Hristos.
Sf. Ap. Pavel foloseşte imaginea unui trup şi a capului său. Suntem noi dornici să trăim o viaţă asemenea relaţei dintre trup şi cap ? Sf. Ap. Pavel mai foloseşte imaginea unirii dintre soţ şi soţie
Sunt imagini vii – imagini la care ne putem raporta, dar care nu pot fi reduse la silogisme sau abstracţiuni. Să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul Unul Născut al Tatălui, Dumnezeu adevărat, singurul în Care se află mântuirea noastră, înseamnă să ne unim viaţa cu viaţa Lui. Este să mori şi să descoperi cătrăieşti acum viaţa lui Hristos/ că Hristos trăieşte in tine.

Ştiu ce înseamnă să fii corectat sau să pierzi o dispută şi să te convingi că ceea ce ai crezut odată nu era, de fapt, adevărat. Dar de multe ori nu este decât o schimbare de direcţie în viaţă. Să accepţi că Hristos este Adevărul  este mai mult decât să admiţi că aerul dintr-o încăpere în care intri este respirabil şi, în consecinţă, să respiri.

Am observat că oamenii cred multe lucruri în acest mod, lucruri neadevărate. Unii cred că sunt unităţi economice, definite prin prooducţie şi consum. Viaţa este bună în funcţie de  nivelul producţiei şi al consumului. Lumea este bună, măsurând-o după producţia şi consumul ei. Mă îndoiesc că aceia care cred astfel o mărturisesc vreodată. Dar dovada credinţei lor este felul lor de viaţă – ce aleg şi cum aleg.. Care este centrul care le organizează activitatea unei zile din viaţa lor ?
Unii oameni cred în pilule sau alcool sau sex
Unii oameni abia cred în Dumnezeu(şi că fac asta e un lucru bun). Este, totuşi posibil să ai o minimă credinţă şi un mod de viaţă incompatibil cu credinţa, dar să ai opinii despre Dumnezeu şi credinţa creştină şi să te amuzi exprimându-ţi opinia despre aproape orice aspect al credinţei.
Creştinismul se foloseşte de cuvinte – dar forţa acestor cuvinte stă în realitatea celui care le spune. Un singur cuvânt de la un sfânt poate aduce un păcătos la pocăinţă. Iar cea mai puternică argumentare a unui « necredincios cu viaţa » poate avea un efect jalnic/ minor sau niciun efect, sau chiar să smintească pe ascultători.
Să crezi adevărul înseamnă să te avânţi pe pământul sfânt al realităţii nu în lumea fantezistă a unor idei. Pe pământ sfinţit noi ne scoatem încălţămintea şi rămânem tăcuţi – dând glas doar cuvintelor de laudă. E un lucru foarte greu într-adevăr.
E lucru rar să întâlneşti un om care crede în Dumnezeu  - dar este întâlnirea care schimbă viaţa! Să ne dea Domnul harul de a crede.

Părintele Stephen


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu