Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 17 martie 2009

« Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa ! »


« Despre ce cale întrebaţi ?

[...] Dacă întrebaţi despre calea sfântă, atunci întrebaţi-l doar pe Domnul şi El vă va arăta calea sfântă. Iar dacă întrebaţi despre calea nesfântă, atunci întrebaţi-vă pe voi înşivă, întrebaţi-i pe tovarăşii voştri de drum, care ştiu la fel de puţin cât ştiţi şi voi, întrebaţi-i pe ghicitori şi pe vrăjitori, care învaţă de la cel ce s-a lepădat de Dumnezeu şi stă în întunericul adânc şi veşnic ca să înşele lumea.

Cu adevărat, fraţii mei, generaţia noastra se aseamănă unor călători căzuţi sub o vrajă. Oare nu e firesc ca acei ce călătoresc pe un drum necunoscut să întrebe care e drumul pe unul ce ştie, adică a mai mers pe această cale de la un capăt la altul ?

[...] O, fraţii mei, pentru ce a lăsat Europa calea cea dreaptă şi a rătăcit în pustia de nestrăbătut ? Pentru că s-a îndepărtat de la Hristos cel călăuzitor şi a început să întrebe de cale pe filosofii săi, pe căpeteniile sale, pe politicienii săi, pe cărturarii săi, pe toţi ceilalţi neştiutori ai săi şi pe ghicitori.

Europa nu-L mai întreabă calea pe Cel ce s-a pogorât din cer şi s-a înălţat din nou la cer, pe Cel ce şi-a vărsat pentru Europa sângele pe crucea evreiască – ci s-a învăţat să întrebe care e calea pe cei care se întrec să fie călăuze ale căror sfaturi se plătesc.

[...] De mult s-a despărţit Europa de acea cale sfântă - s-au făcut o mie de ani.Nu se poate întoarce uşor la acea cale, căci acea cale sfântă e numai a lui Hristos, iar ea, din ură pentru evrei, Îl leapădă şi pe Hristos.

Una singură e calea cea sfânta, dar sute sunt căile nesfinte. Mâna Domnului loveşte toate căile, însă o miluieşte doar pe una singură. Pe toate căile satana îl întovărăşeşte pe om, însă Hristos o face doar pe o singură cale, pe calea sfântă ».

(Sf. Nicolae Velimirovici)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu