Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 17 martie 2009

Subiect de meditaţie


“La a doua întrebare, cum i-a mulţumit sau i-a răsplătit Europa lui Hristos, răspunsul nu este lumină, ci întuneric, nu e bucurie, ci jale. I-a mulţumit si i-a răsplătit precum acesi gadareni pe care Hristos i-a slobozit de legiuni de duhuri viclene şi care L-au rugat apoi să plece de la ei[...]. Şi El a plecat. Nu le-a spus niciun cuvânt, ci a plecat. S-a dus, dar blestemul a rămas pe acele meleaguri. Si acel ţinut, odinioară roditor si bogat, se înfăţişează astăzi ochilor omeneşti ca un pustiu uscat, mohorât si blestemat. Gadarenii L-au rugat pe Hristos să plece de la ei. Europenii nu L-au rugat, ci L-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le stă la îndemână : prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, prin ghicituri ştiinţifice şi prin toată trufia lor culturală ; Îl izgonesc prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte – fiecare în parte, în grup şi toţi laolaltă.

Dacă acestea s-au întâmplat Gadarei, care, în prostia ei, L-a rugat pe Hristos să se depărteze, cum îi va fi oare Europei, care nu Îl roagă, ci, în răutatea ei, Îl alungă de la ea ? Cum îi va fi oare Europei ? Europei care s-a lepădat de Hristos şi s-a întors la păgânismul ei străvechi, întunecat, absurd şi rău-mirositor ? »

( Sf. Nicolae Velimirovici)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu