Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 31 martie 2009

GândAm învăţat, în vremea din urmă, că, având răbdare şi nădejde, Domnul îmi trimite ceea ce, cu toate eforturile mele, singură n-aş fi obţinut niciodată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu