Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 28 martie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură


A patra duminică a Postului(a Sfântului Ioan Scărarul)

[Evr. 6, 13-20 ; Mc. 9, 17-31] În predica Sa despre fericiri, Domnul descrie inima vrednică de Rai(Mt. 5, 1-12). În alcătuirea ei intră : smerenia, plânsul şi zdrobirea inimii, blândeţea şi nemânierea, deplina iubire de dreptate, desăvârşita milostivire, curăţia inimii, iubirea de pace şi împăciuirea, răbdarea necazurilor, suferinţelor îndurate pe nedrept şi prigonirilor pentru credinţa şi viaţa creştinească. Doreşti raiul ? N-ai decât să fii astfel şi încă de aici vei pregusta din raiul în care ai sa intri după moarte, ca moştenitor.

Sfânta Evanghelie

« Şi i-a răspuns Lui unul din mulţime : Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis : O, neam necredincios, până când voi fi cu voi?Până când vă voi răbda pe voi ? Aduceţi-l la Mine.

Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.Şi l-a întrebat pe tatăl lui : Câtă vreme este de când i-a venit aceasta ? Iar el a răspuns : din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-l, fiindu-Ţi milă de noi.

Iar Iisus i-a zis : De poţi crede, toate îi sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi : Cred, Doamne ! Ajută necredinţei mele ! Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i : Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc : ieşi din el şi sa nu mai intri în El ! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit ; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.

Dar Iisus, apucându-l de mâna, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte : Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim ? El le-a zis : Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi ieşind ei de acolo, strabăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva, căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. »(Mc. 9, 17-31)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu