Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 11 mai 2009

Familii istorice

Vila « Florica »


Criptele de la

« Florica »( lângă Piteşti)


Capela familiei Bratianu


Informaţii despre familia Brătianu :

http://www.ccbratianu.ro/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu