Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 15 iulie 2009

Despre moaştele Sfântului Nicodim Aghioritul


Mulţi vizitatori ai Sf. Munte nu ştiu că în Karyes, în Chilia Skourtaion este adăpostit Sfântul său Cap, şi din neştiinţă, ei sunt lipsiţi de binecuvântarea ce vine prin această comoară. Sfântul Cap al Sfântului Nicodim este păstrat de Fratele Anania, în vârstă de peste 90 de ani, în opinia noastră.. Mai ales prin eforturile Fratelui Anania se va ridica o biserică închinată Sf. Nicodim. Există o mănăstire dedicată lui în Goumenissa, şi o biserică în Chora, pe insula Naxos, unde s-a născut el,care au relicve ale sale

On the relics of St. Nikodemos

"Many visitors to the Holy Mountain don't know that in Karyes, the Cell, of the Skourtaion, houses the relics of his Holy Skull, and due to this ignorance they are deprived of the blessing of this treasure...The Holy Skull of Saint Nikodemos is kept by Father Ananias, over 90 years old in our opinion. Furthermore it is Father Ananias' efforts to erect a church in Saint Nikodemos' name. " (taken from: http://www.saintnicodemos.org/articles/saintnikodemoshagioritearticle.php). In addition, there is a monastery dedicated to St. Nikodemos in Goumenissa, along with a church dedicated to him in the Chora of the island of Naxos, where he was born, both of which have relics of him.

Reliquary with relics of St. Nikodemos, from the island of Naxos, his place of birth )

Sursa: http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2009/07/st-nikodemos-of-holy-mountain.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu