Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 15 iulie 2009

Pelerin în Vrancea


Racla cu Sfintele Moaşte

Icoana Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi

Prima oprire : Mănăstirea Brazi, situată lângă Panciu, s-a edificat pe temelia unui schit sihăstresc din secolul al XV- lea, după tradiţie, dar documentele atestă ca dată de apariţie secolul al XVII-lea, când monahii Sava şi Teofilact au zidit o biserică subterană, păstrată până în prezent.

Istoricul mănăstirii: http://www.crestinortodox.ro/biserici-si-manastiri-din-romania/68034-manastirea-brazi


Aici sunt păstrate spre închinare Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi, mitropolit al Moldovei timp de doi ani(1674-1675), care s-a săxârşit prin tăierea capului de către tătari, deparece a refuzat să le dea sfintele odoare bisericeşti.

Viaţa sa este tuturor pildă de jertfire pentru Hristos şi pentru credinţă :

http://www.crestinortodox.ro/vietile-sfintilor/72951-viata-sfantului-ierarh-mucenic-teodosie-de-la-manastirea-brazi

Se prăznuieşte la 22 septembrie, data trecerii sale la Domnul.

Acatistul sfântului:

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67120-acatistul-sfantului-teodosie-de-la-brazi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu