Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 19 iunie 2009

Cuviosul Paisie cel Mare(VIII)În vremea când m-am dus eu - zice Cuviosul Ioan, scriitorul acestei vieţi -, către dumnezeiescul Paisie ca să mă îndulcesc de dânsul, au venit la el câţiva monahi, ca să se mângaie de cuvintele lui cele folositoare, zicând: "Spune-ne nouă, părinte, cuvânt mântuitor de suflet". Iar el le-a zis: "Păziţi predania sfinţilor şi mai mult decât cele rânduite să nu căutaţi să faceţi". Monahii au zis: "Mai spune-ne şi altceva de suflet folositor din cele ce se potrivesc monahilor". Iar dumnezeiescul Paisie, văzând cu ochii săi cei prevăzatori şi cunoscând cugetele si gândurile lor, i-a spus fiecăruia dintre dânşii ce gândea şi care dintre cele ce gândeau erau bune si care rele şi din ce pricină le-au venit lor nişte gânduri ca acestea. Iar monahii, minunându-se de aceasta, mi-au spus mie aparte: "Într-adevăr, părinte Ioane, toate patimile inimilor noastre, pe care numai singur Dumnezeu le cunoaşte, ni le-a arătat nouă una câte una".

Atunci eu le-am spus din cele ce m-am adeverit de multe ori: "Credeţi-mă că cele ce le-am gândit în mintea mea şi cele ce le-am făcut eu singur, mi le-a arătat de multe ori cu bucurie, când ne întâlneam, şi toate mi le spunea, ca şi când ar fi fost împreună cu mine". Deci monahii au zis: « Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui! » şi s-au dus.

Un frate, urmând voii sale şi făcându-şi socoteala sa, a lăsat pustia şi s-a dus aproape de o cetate şi s-a sălăşluit acolo. Dar, pentru că adeseori mergea în cetate să-şi vândă lucrul mâinilor sale, i s-a întâmplat de a întâlnit o femeie evreică care ardea de îndrăgirea satanicească ce o avea spre el. Iar monahul, amăgindu-se de gânduri prin lucrarea diavolească, s-a prins în cursele evreicei şi a căzut. O, dar cel mai cumplit este că s-a lepădat de credinţa creştinească şi a luat credinţa evreiască; şi a locuit împreună cu femeia şi atât de mult a urmat sfatul ei, încât s-a făcut asemenea cu ea la păgânătate. Iar acea femeie de trei ori blestemată a căzut într-o aşa pierzare fără de fund şi a ajuns întru atâta neruşinare, încât de multe ori punea capul ticalosului aceluia în braţele sale şi, deschizându-i gura, curăţa cu un lemn subţirel dinţii lui ca să nu se întâmple să fi rămas vreun margăritar din Sfânta Împărtăşire a Preacuratelor Taine. O, ce nedumnezeire!

Ştiu că v-aţi întristat si v-a durut inima, fraţilor, auzind unele ca acestea, dar eu mă înspăimânt de îndelungata şi marea răbdare a lui Dumnezeu! Căci vă voi spune si lucrul cel preaslăvit ce s-a făcut cu dânsul, ca să vă minunaţi de nemarginita iubire de oameni a lui Dumnezeu şi de dumnezeiasca lui cercetare cu care ne cercetează de sus.

Deci omul acela, care cu neascultarea lui s-a despărţit de creştini pentru păgânătatea sa, mai pe urmă - după o vreme oarecare -, luminându-se de lumina dumnezeieştilor iconomii, şi-a venit în sine şi s-a căit de ceea ce a facut, dintr-o pricină ca aceasta. Câţiva monahi care locuiau în pustia aceea, în care pustnicea şi el mai înainte, mergând în orasul acela pentru trebuinţele lor, au trecut pe lângă casa acelei evreice, iar el văzându-i pe dânşii, s-a rănit la inimă, aducându-şi aminte de vechea şi sfinţita viaţă de obşte a monahilor. Deci i-a întrebat pe ei de unde sunt, cum se numesc şi pentru care pricină au venit în acel oraş. Iar monahii au răspuns că sunt ucenici ai dumnezeiescului Paisie din Nitria şi au venit în oraş pentru oarecare trebuinţă. Atunci acela i-a rugat să spună marelui Paisie sa roage pe Dumnezeu pentru el, ca să-L îmblânzească cu rugăciunile lui şi să fie slobozit de măiestriile vrăjmaşului. Iar monahii i s-au făgaduit că vor face porunca lui si vor ruga pe marele Paisie sa se roage lui Dumnezeu pentru mântuirea lui.

Deci întorcându-se monahii în pustie, au arătat dumnezeiescului Paisie cele întâmplate acelui ticălos şi cele ce i-a rugat. Iar cuviosul, auzind acestea, a suspinat din adâncul inimii si a zis: "Vai, fiii mei iubiţi, câţi oameni mari au căzut din dumnezeiescul dar, din pricina femeilor! Aducerea aminte a acelora o avem în dumnezeiasca Scriptură de la strămoşii nostri cei de demult. Pentru că nu poate vrăjmaşul a ridica alta unealtă mai îndemanatică pentru a pierde pe oameni decât femeia; căci, uneltind aceasta armă, adică pe femeie, obişnuieşte a birui pe oamenii cei mari, precum ştiţi că prin femeie a biruit pe marele David, pe strămoşii si nepoţii lui. De aceea, se cade să rugăm şi noi de-a pururea pe Dumnezeu, ca să ne izbăvească de nişte ispite ca acestea ale vrăjmaşului".

Acestea zicând Cuviosul Paisie, a făcut rugăciune pentru cel ce a căzut, zicând: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, nu lăsa zidirea mâinilor Tale să piară până în sfârşit, ci caută cu nerăutate spre dânsul, din cereştile Tale locaşuri şi primeste rugăciunile ce-Ţi aduc, pentru cel ce s-a lepădat de Tine mai înainte şi acum a venit iarăşi întru sine şi îşi cunoaşte greşeala ce a făcut-o. Deci rog bunătatea Ta, să-l chemi din nou la pocăinţă!"

În acest chip rugându-se cuviosul multe zile şi înduplecând bunătatea lui Dumnezeu ca să se milostivească spre zidirea Sa, rugăciunea sa a fost auzită şi Mântuitorul, arătându-se lui, l-a întrebat - El, Care pe toate le ştie - pentru cine Îl roagă, zicând: "Nu cumva sluga Mea, Paisie, se roagă pentru acela care s-a lepădat de Mine, care a ieşit din rânduiala Mea si s-a dus cu potrivnicii Mei, acela care într-o vreme era monah şi acum s-a făcut evreu?" Cuviosul a răspuns: "Pentru acela mă rog, Iubitorule de oameni, Doamne, căci, căutând la îndurăile Tale Care totdeauna chemi pe toţ la pocăinţă şi nu voieşti moartea păcătosului, ci aştepţi întoarcerea lui, am îndrăznit să rog bunătatea Ta pentru el. Deci Te rog, auzi-mă pe mine, robul Tău, şi ca un milostiv ce eşti, cheamă iarăşi oaia Ta cea rătăcită".

Atunci Mântuitorul a zis către el: "Dacă voieşti să miluiesc pe acest păcătos şi lepădat de credinţă şi din nou să-l chem la pocăinţă, se cuvine să primeşti tu ca să iau din răsplătirile şi plăţile ce ai să iei pentru nevoinţele tale şi să dau în locul acestora iubirea Mea de oameni lui, care este vrednic de nenumărate munci". Paisie i-a răspuns: "Da, Doamne, primesc cu bucurie! însă eu nu ştiu de se afla în mine vreun lucru care să fie bine plăcut înaintea Ta! Dar din a Ta bunătate mai ales, prin care şi mie făcându-mi-se bine în fiecare zi, mulţumesc Ţie; revarsă peste el mila Ta, pentru că eu de aici mă mulţumesc să mă muncesc în locul aceluia şi el să se mântuiască, decât să mă îndulcesc de ale Tale faceri de bine, iar acela să se muncească!"

Şi îndată a zis Mântuitorul: "Vrednică de mirare este buna socoteală şi dragostea ce o ai către aproapele tău, Paisie, fiindcă urmezi dragostei ce o am Eu către oameni! Deci de vreme ce ai ales să cazi din vrednicia ta pentru mântuirea păcătosului, iată, nu vei cădea din vrednicia ta şi păcătosul se va mântui, dupa rugămintea ta!" Acestea zicându-le Mântuitorul, S-a suit la cer. Iar după puţina vreme, acea femeie rea a murit, iar Isaac - acesta era numele monahului celui căzut - s-a dus iarăşi în pustie şi, fiind catehizat de marele Paisie, a primit credinţa sa creştinească cea de mai înainte şi a petrecut cu mare osârdie viaţa cea pustnicească. Şi trecând rămăşiţa vieţii sale în ascultare, în nevoinţă cinstită şi în statornicie îmbunătăţită, s-a odihnit în Domnul. Şi aşa acela a dobândit mântuire cu rugăciunile sfinţitului Paisie, iar noi, auzind preaslăvitele lui minuni, se cuvine a slăvi şi a mari pe Dumnezeu.

Sursa imagine :

http://miriamturism.wordpress.com/2009/01/28/sf-efrem-sirul-pomenit-azi-28-ianuarie/

2 comentarii:

 1. Propunere de colaborare

  As dori sa fac un blog care sa cuprinda cam tot ce apare mai bun pe netul ortodox romanesc. Astfel, aici vor fi grupate noile aparitii, care apartin de mai multe bloguri, si indiferent daca sunt fragmente din scrierile Sfintilor Parinti, din vechime sau din zilele noastre, sau sunt eseuri si meditatii scrise recent. Pentru aceasta am selectat ceea ce mi s-a parut mie mai potrivit, mai de folos duhovnicesc.
  Plec de la premisa ca exista o multime de materiale valoroase care apar zilnic pe netul ortodox romanesc, dar acestea sunt prea putin cunoscute deorece sunt postate pe blog-uri care au un numar mic de vizitatori. De aceea as dori sa creez, impreuna cu dumneavoastra, un blog care sa cuprinda cat mai multe din aceste noutati si care sa ajunga la un public interesat cat mai numeros. Deocamadata blogul se numeste ortodoxie.info, dar in urma sugestiilor venite, se poate schimba acest nume. Astept sugestii atat in privinta persoanelor (blogurilor) care vor fi invitate sa se alature proiectului, cat si scrierilor, a autorilor acre vor apare aici.
  Iata cum zic eu ca ar putea sa mearga colaborarea in mod concret. Ceea ce apare pe blogul personal sa postati ca sa apara si pe ortodoxie. pot sa va dau datele de logare ca sa puneti singuri materialele. Daca nu aveti timp imi puteti da macar permisiunea de a posta eu aceste materiale. Zilnic se va trimite un newsletter catre toti cei abonati, care sper sa fie cat mai multi.
  Deocamdata intentia mea este sa grupez intr-un singur loc, pentru a fi mai vizibile, pentru a ajunge mai usor la credinciosii interesati de literatura ortodoxa, aparitiile cele mai insemnate. Sper ca in timp se va crea un curent de opinie favorabil care sa sustina aceasta idee si la care sa adere cat mai multi credinciosi.
  Ideea este ca, in perspectiva, in functie de succesul pe care il va avea, s-ar putea face si o revista ortodoxa care sa apara pe hartie, unde sa fie preluate materialele care apar pe blog.
  Pentru alte detalii pot fi contactat la adresa de e-mail paulcurca@gmail.com,

  RăspundețiȘtergere
 2. Eu n-am nimic impotriva sa preluati tot ce vreti dumneavoastra de pe blog, daca vi se pare folositor. Multumesc ca mi-ati spus/ Ati fi putut sa le preluati si fara! Aveti dreptate: bloguri ca acesta au cititori putini. Sunt destule lucruri interesante pe ele. Eu apreciez indeosebi : Ortodoxie si viata; Ortodox video, Vestitorul ortodox, Popas alternativ, Usa milostivirii. Nu ma refer la cele foarte cunoscute: Razboi intru cuvant, Pr Savatie, D-l Rafael Udriste etc. Acestea au multi vizitatori. Va urez "Doamne ajuta!" Si daca va pot fi de folos si altcumva, puteti sa apelati la mine!

  RăspundețiȘtergere